Wil je een goede afweging kunnen maken of nieuwe mobiliteit iets is voor jouw organisatie?

Vul dan de checklist in.

Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Heeft nieuwe mobiliteit voor de ene organisatie enorm veel voordelen, voor de andere organisatie levert het veel minder op. Duidelijk is ook dat het geen hype is maar een absoluut blijvertje: je kunt het dus niet negeren.

Nieuwe mobiliteit komt er in het kort op neer dat niet de door de werkgever aangeboden vervoersoplossingen zoals de leaseauto, fiets of het OV centraal staan, maar de behoefte van de medewerkers. Zij willen zelf kunnen bepalen hoe ze hun mobiliteit inrichten.

Ze gaan bijvoorbeeld met de deelauto naar het station, nemen daar de trein naar het centrum van de stad en gebruiken voor de ‘last mile’ de fiets. Deze ontwikkeling wordt aangejaagd door snelle technologische ontwikkelingen en nieuwe inzichten zoals bijvoorbeeld de deeleconomie.

Wil je weten of nieuwe mobiliteit iets voor je is? Vul dan het formulier in en je ontvangt direct online de checklist. Deze bestaat uit 12 vragen. De uitkomst geeft een globale indicatie of nieuwe mobiliteit al dan niet interessant is voor jouw bedrijf.